Yhteystiedot

Liukkosten sukuseura ry

Itälahdenkatu 2 A 19
00210 Helsinki

liukkosten.sukuseura@gmail.com

 

Voit lähettää Liukkosten sukuseuralle kysymyksiä ja terveisiä myös kirjoittamalla ne vasemmalla näkyvälle lomakkeelle

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterin nimi

Liukkosten sukuseura ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Liukkosten sukuseura ry

Verkkosivut: www.liukkostensukuseura.yhdistysavain.fi

Osoite: Itälahdenkatu 2 A 19, 00210 Helsinki

Sähköposti: liukkosten.sukuseura@gmail.com

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Pirjo Österberg

Puh. 040 708 5739

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.

Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, tehtäväkuva, viitenumero)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (sukuhaara tms.)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta. Tietoja voidaan kerryttää yhdistyksen sisäisessä toiminnassa koskien esim. jäsenyyden kestoa, asemaa hallituksessa tai asetetuissa työryhmissä tai vastaavissa.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EUalueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Sähköisen rekisterin kopiota voidaan säilyttää yhdistyksen rahastonhoitajan ja sihteerin käyttäjätunnuksin suojatulla tietokoneella. Liukkosten sukuseura ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

 

Ota yhteyttä