Hallitus

Liukkosten sukuseura ry:n käytännön toimintaa pyörittää sukuseuran hallitus, joka valitaan aina seuran yleisessä kokouksessa. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa eri sukupolvia ja eri seuduilta kotoisin olevia Liukkosten suvun jäseniä.

Hallitus voi asettaa työryhmiä edistämään sukuseuran tehtävien toteuttamista (esim. sukujuhlatyöryhmä, sukututkimustyöryhmä jne.).