Yhdistys

Sukuseuran tarkoituksena on toimia Liukkosten sukuun kuuluvien henkilöiden välisenä yhdyssiteenä sekä vaalia Liukkosten sukupolvien välistä yhteyttä ja ylläpitää Liukkosten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja Liukkosten henkeä, selvittää suvun vaiheita ja historiaa ja vaalia suvun perinteitä.

Sääntöjensä mukaisesti sukuseura järjestää kokouksia, retkiä ja juhlia, jakaa palkintoja ja huomionosoituksia Liukkosten sukuhenkeä edistäneille henkilöille ja yhteisöille, tukee aatteellisesti ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti Liukkosten sukututkimusta, kokoaa Liukkosia koskevaa aineistoa, taltioi Liukkosten perinnemateriaalia sekä järjestää joka toinen vuosi Liukkosten sukujuhlan. 

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.